Par mums

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs (tālāk tekstā – CENTRS) ir Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde ar juridiskās personas statusu, kas nodrošina mājokli, pilnu aprūpi un sociālo rehabilitāciju personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt.

CENTRS atrodas Vecstropu mikrorajona zaļajā zonā, klusā vietā, meža ielokā un ezera tuvumā, apkārt priedes un tīrs gaiss.

CENTRS ir ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcija, kura ir dibināta 1967.gadā un paredzēta pensijas vecuma personām un invalīdiem ar fiziska rakstura traucējumiem.

CENTRS ir dibināts ar mērķi sniegt palīdzību grūtā brīdī tiem cilvēkiem un to cilvēku radiniekiem, kuri paši vairs nespēj par sevi parūpēties tā, lai varētu turpināt pilnvērtīgu dzīvi.

CENTRA darbības pamatā ir klientu integrācija un reintegrācija sabiedrībā, iesaistot viņus dažādos pasākumos un motivējot viņus nepakļauties grūtībām un noticēt, ka dzīve pansionātā nevis beidzas, bet pilnvērtīgi turpinās.