Iepirkumi

Līguma priekšmets Veidlapu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
ID
Iepirkuma apraksts Veidlapu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
Kontaktpersona Irina Samule, 20371902
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 02.03.2017. 10:00
Iepirkuma stadija
Atpakaļ