Iepirkumi

Līguma priekšmets Puķu stādu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
ID
Iepirkuma apraksts Puķu stādu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
Pievienotais dokuments 1 Dokuments 1
Pievienotais dokuments 2 Dokuments 2
Kontaktpersona Irina Samule, 20371902
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.04.2017. 10:00
Iepirkuma stadija
Atpakaļ