Iepirkumi

Līguma priekšmets Ieeju durvju piegāde un uzstādīšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra ēdnīcas blokā
ID
Iepirkuma apraksts Ieeju durvju piegāde un uzstādīšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra ēdnīcas blokā
Pievienotais dokuments 1 Dokuments 1
Pievienotais dokuments 2 Dokuments 2
Kontaktpersona Irina Samule, 20371902
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.05.2017. 10:00
Iepirkuma stadija
Atpakaļ