Iepirkumi

Līguma priekšmets Telefona centrāles piegāde un uzstādīšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
ID
Iepirkuma apraksts Telefona centrāles piegāde un uzstādīšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
Pievienotais dokuments 1 Dokuments 1
Pievienotais dokuments 2 Dokuments 2
Kontaktpersona Juris Liepiņš, 20371901
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 19.06.2017. 10:00
Iepirkuma stadija
Atpakaļ