Iepirkumi

Līguma priekšmets Elektromērījumu darbu veikšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā
ID
Iepirkuma apraksts Elektromērījumu darbu veikšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā
Pievienotais dokuments 1 Dokuments 1
Pievienotais dokuments 2 Dokuments 2
Pievienotais dokuments 3 Dokuments 3
Kontaktpersona Irina Samule, 20371902
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 13.09.2017, 10:00
Iepirkuma stadija
Atpakaļ