Iepirkumi

Līguma priekšmets Stomatoloģijas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
ID
Iepirkuma apraksts Stomatoloģijas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
Pievienotais dokuments 1 Dokuments 1
Kontaktpersona Irina Samule,20371902
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.12.2017. 10:00
Iepirkuma stadija Pārtraukts, t.k. nebija neviena pretendenta
Atpakaļ