Iepirkumi

Līguma priekšmets Pārtikas produktu un dzeramā ūdens kārtējā izmeklējuma veikšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
ID
Iepirkuma apraksts Pārtikas produktu un dzeramā ūdens kārtējā izmeklējuma veikšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
Pievienotais dokuments 1 Dokuments 1
Pievienotais dokuments 2 Dokuments 2
Kontaktpersona Irina Samule, 20371902
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.12.2017.
Iepirkuma stadija
Atpakaļ