Iepirkumi

Līguma priekšmets Dabīgās ventilācijas kanālu pārbaude un pēc nepieciešamības tīrīšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
ID DPSATC2018/18
Iepirkuma apraksts Dabīgās ventilācijas kanālu pārbaude un pēc nepieciešamības tīrīšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
Pievienotais dokuments 1 Dokuments 1
Kontaktpersona Irina Samule, 20371902
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.04.2018., 11:00
Iepirkuma stadija Pārtraukts sakarā ar nepieciešamību veikt izmaiņas tehniskajā specifikācijā
Atpakaļ