Iepirkumi

Līguma priekšmets Divu liftu tehniskās pārbaudes veikšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā
ID DPSATC2018/31
Iepirkuma apraksts Divu liftu tehniskās pārbaudes veikšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā
Pievienotais dokuments 1 Dokuments 1
Kontaktpersona Irina Samule, 20371902
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 06.09.2018., 10:00
Iepirkuma stadija
Atpakaļ