Iepirkumi

Līguma priekšmets Dezinsekcijas un deratizācijas līdzekļu un inventāra piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
ID DPSATC2018/33
Iepirkuma apraksts Dezinsekcijas un deratizācijas līdzekļu un inventāra piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
Pievienotais dokuments 1 Dokuments 1
Kontaktpersona Irina Samule, 20371902
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 14.09.2018., 11:00
Iepirkuma stadija
Atpakaļ