Iepirkumi

Līguma priekšmets Veidlapu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
ID DPSATC2018/34
Iepirkuma apraksts Veidlapu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
Pievienotais dokuments 1 Dokuments 1
Pievienotais dokuments 2 Dokuments 2
Kontaktpersona Ludmila Millere, 65432176
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.09.2018., 10:00
Iepirkuma stadija
Atpakaļ