Iepirkumi

Līguma priekšmets Ziedu pārdošana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
ID DPSATC 2018/43
Iepirkuma apraksts Ziedu pārdošana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
Pievienotais dokuments 1 Dokuments 1
Kontaktpersona Irina Samule, 20371902
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.11.2018. 10:00
Iepirkuma stadija
Atpakaļ