Iepirkumi

Līguma priekšmets Būvprojekta "Lifta izbūve Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra ēkā 18.novembra iela 354a, Daugavpilī" ekspertīzes veikšana
ID DPSATC 2018/51
Iepirkuma apraksts Būvprojekta "Lifta izbūve Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra ēkā 18.novembra iela 354a, Daugavpilī" ekspertīzes veikšana
Pievienotais dokuments 1 Dokuments 1
Kontaktpersona Irina Samule, 20371902
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.12.2018., 13:00
Iepirkuma stadija Pārtraukts
Atpakaļ