Iepirkumi

Līguma priekšmets Būvprojekta "Lifta izbūve Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra ēkā 18.novembra iela 354a, Daugavpilī" ekspertīzes veikšana
ID DPSATC 2019/2
Iepirkuma apraksts Būvprojekta "Lifta izbūve Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra ēkā 18.novembra iela 354a, Daugavpilī" ekspertīzes veikšana
Pievienotais dokuments 1 Dokuments 1
Pievienotais dokuments 2 Dokuments 2
Kontaktpersona Irina Samule, 20371902
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 09.01.2019., 10:00
Iepirkuma stadija
Atpakaļ