Iepirkumi

Līguma priekšmets Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra mērlīdzekļu verificēšana un kalibrēšana
ID DPSATC 2019/5
Iepirkuma apraksts Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra mērlīdzekļu verificēšana un kalibrēšana
Pievienotais dokuments 1 Dokuments 1
Kontaktpersona Irina Samule, 20371902
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.01.2019., 10:00
Iepirkuma stadija Pārtraukts sakarā ar nepieciešamību veikt izmaiņas tehniskajā specifikācijā
Atpakaļ