Iepirkumi

Līguma priekšmets Galvenā elektrosadales paneļa IS ievadautomāta nomaiņa Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā
ID DPSATC 2019/14
Iepirkuma apraksts Galvenā elektrosadales paneļa IS ievadautomāta nomaiņa Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā
Pievienotais dokuments 1 Dokuments 1
Pievienotais dokuments 2 Dokuments 2
Kontaktpersona Irina Samule, 20371902
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.03.2019., 10:00
Iepirkuma stadija
Atpakaļ