Iepirkumi

Līguma priekšmets Izziņošanas sistēmas bloka uzstādīšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
ID DPSATC 2019/15
Iepirkuma apraksts Izziņošanas sistēmas bloka uzstādīšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
Pievienotais dokuments 1 Dokuments 1
Pievienotais dokuments 2 Dokuments 2
Kontaktpersona Irina Samule, 20371902
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 29.03.2019.
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.04.2019., 10:00
Iepirkuma stadija
Atpakaļ