Iepirkumi

Līguma priekšmets Svētku noformēšanas preču piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
ID DPSATC 2019/16
Iepirkuma apraksts Svētku noformēšanas preču piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
Pievienotais dokuments 1 Dokuments 1
Pievienotais dokuments 2 Dokuments 2
Kontaktpersona Irina Samule, 20371902
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 05.04.2019., 10:00
Iepirkuma stadija
Atpakaļ