Iepirkumi

Līguma priekšmets Siltummezglu, apkures sistēmu, ūdensapgādes sistēmu un ventilācijas sistēmu tehniskā apkalpošana un remonts Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
ID DPSATC 2019/17
Iepirkuma apraksts Siltummezglu, apkures sistēmu, ūdensapgādes sistēmu un ventilācijas sistēmu tehniskā apkalpošana un remonts Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
Pievienotais dokuments 1 Dokuments 1
Pievienotais dokuments 2 Dokuments 2
Pievienotais dokuments 3 Dokuments 3
Kontaktpersona Irina Samule, 20371902
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.04.2019., 10:00
Iepirkuma stadija
Atpakaļ