Iepirkumi

Līguma priekšmets Preču un inventāru personu higiēnai piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
ID DPSATC2019/27
Iepirkuma apraksts Preču un inventāru personu higiēnai piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
Pievienotais dokuments 1 Dokuments 1
Pievienotais dokuments 2 Dokuments 2
Kontaktpersona Irina Samule, 20371902
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 01.08.2019. plkst.10
Iepirkuma stadija
Atpakaļ