Iepirkumi

Līguma priekšmets Veidlapu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
ID DPSATC 2019/33
Iepirkuma apraksts Veidlapu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
Pievienotais dokuments 1 Dokuments 1
Pievienotais dokuments 2 Dokuments 2
Kontaktpersona Irina Samule, 20371902
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 02.10.2019.
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 08.10.2019., 11:00
Iepirkuma stadija
Atpakaļ