Iepirkumi

Līguma priekšmets Briļļu izgatavošana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
ID DPSATC 2019/38
Iepirkuma apraksts Briļļu izgatavošana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
Pievienotais dokuments 1 Dokuments 1
Pievienotais dokuments 2 Dokuments 2
Kontaktpersona Irina Samule, 20371902
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.11.2019. plkst. 1
Iepirkuma stadija Pabeigts
Atpakaļ