Iepirkumi

Līguma priekšmets Ziedu pārdošana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
ID DPSATC 2019/42
Iepirkuma apraksts Ziedu pārdošana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
Pievienotais dokuments 1 Dokuments 1
Pievienotais dokuments 2 Dokuments 2
Kontaktpersona Irina Samule, 20371902
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.12.2019., 10:00
Iepirkuma stadija
Atpakaļ