Iepirkumi

Līguma priekšmets Tauku uztvērēju tīrīšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā
ID DPSATC 2020/11
Iepirkuma apraksts Tauku uztvērēju tīrīšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā
Pievienotais dokuments 1 Dokuments 1
Pievienotais dokuments 2 Dokuments 2
Kontaktpersona Irina Samule, 20371902
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 05.03.2020., 10:00
Iepirkuma stadija
Atpakaļ