Iepirkumi

Līguma priekšmets Divu liftu tehniskās pārbaudes veikšana Daugavpils pensionāru socialās apkalpošanas teritoriālajā centrā
ID DPSATC 2020/28
Iepirkuma apraksts Divu liftu tehniskās pārbaudes veikšana Daugavpils pensionāru socialās apkalpošanas teritoriālajā centrā
Pievienotais dokuments 1 Dokuments 1
Kontaktpersona Irina Samule, 20371902
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.09.2020., 10:00
Iepirkuma stadija
Atpakaļ