Iepirkumi

Līguma priekšmets Ziedu pārdošanas Daugavpils pensionāru socialās apkalpošanas teritoriālajam centram
ID DPSATC 2020/41
Iepirkuma apraksts Ziedu pārdošanas Daugavpils pensionāru socialās apkalpošanas teritoriālajam centram
Pievienotais dokuments 1 Dokuments 1
Pievienotais dokuments 2 Dokuments 2
Kontaktpersona Irina Samule, 20371902
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 15.12.2020., 10:00
Iepirkuma stadija
Atpakaļ