Iepirkumi

Līguma priekšmets Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpisl pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra klientiem
ID DPSatc 2020/42
Iepirkuma apraksts Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpisl pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra klientiem
Pievienotais dokuments 1 Dokuments 1
Pievienotais dokuments 2 Dokuments 2
Kontaktpersona Irina Samule, 20371902
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 17.12.2020., 15:00
Iepirkuma stadija
Atpakaļ