Iepirkumi

Līguma priekšmets Kartupeļu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
ID DPSATC 2021/24
Iepirkuma apraksts Kartupeļu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
Pievienotais dokuments 1 Dokuments 1
Pievienotais dokuments 2 Dokuments 2
Kontaktpersona Irina Samule, 20371902
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 13.09.2021., 10:00
Iepirkuma stadija
Atpakaļ