Iepirkumi

Līguma priekšmets Veidlapu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
ID DPSATC 2021/30
Iepirkuma apraksts Veidlapu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
Pievienotais dokuments 1 Dokuments 1
Kontaktpersona Irina Samule, 20371902
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 25.10.2021., 10:00
Iepirkuma stadija Izbeigts bez rezultātiem
Atpakaļ