Iepirkumi

Līguma priekšmets Veidlapu un žurnālu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalposanas teritoriālajam centram
ID DPSATC 2021/32
Iepirkuma apraksts Veidlapu un žurnālu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalposanas teritoriālajam centram
Pievienotais dokuments 1 Dokuments 1
Pievienotais dokuments 2 Dokuments 2
Kontaktpersona Irina Samule, 20371902
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.10.2021., 10:00
Iepirkuma stadija
Atpakaļ