Iepirkumi

Līguma priekšmets Bojātā siltumapgādes cauruļvada posma nomaiņa, 18.Novembra ielā 354a, Daugavpilī
ID DPSATC 2021/33
Iepirkuma apraksts Bojātā siltumapgādes cauruļvada posma nomaiņa, 18.Novembra ielā 354a, Daugavpilī
Pievienotais dokuments 1 Dokuments 1
Pievienotais dokuments 2 Dokuments 2
Kontaktpersona Irina Samule, 20371902
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 01.12.2021.
Iepirkuma stadija
Atpakaļ