Iepirkumi

Līguma priekšmets Lieldienu pīrāgu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
ID DSPATC 2022/14
Iepirkuma apraksts Lieldienu pīrāgu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
Pievienotais dokuments 1 Dokuments 1
Pievienotais dokuments 2 Dokuments 2
Kontaktpersona Irina Samule, 20371902
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 05.04.2022., 10:00
Iepirkuma stadija
Atpakaļ