Iepirkumi

Līguma priekšmets Aukstuma kameru piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
ID DPSATC 2022/17
Iepirkuma apraksts Aukstuma kameru piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
Pievienotais dokuments 1 Dokuments 1
Pievienotais dokuments 2 Dokuments 2
Pievienotais dokuments 3 Dokuments 3
Kontaktpersona Irina Samule, 20371902
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.04.2022., 11:00
Iepirkuma stadija Pārtraukts finanšu līdzekļu trūkuma deļ
Atpakaļ