Iepirkumi

Līguma priekšmets Aukstuma kameru pārtikas produktu uzglabāšanai rekonstrukcija Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
ID DPSATC 2022/18
Iepirkuma apraksts Aukstuma kameru pārtikas produktu uzglabāšanai rekonstrukcija Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
Pievienotais dokuments 1 Dokuments 1
Pievienotais dokuments 2 Dokuments 2
Kontaktpersona Juris Liepiņš, 20371901
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 28.04.2022., 10:00
Iepirkuma stadija
Atpakaļ