Iepirkumi

Līguma priekšmets Triju liftu tehniskās pārbaudes veikšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā
ID DPSATC 2022/24
Iepirkuma apraksts Triju liftu tehniskās pārbaudes veikšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā
Pievienotais dokuments 1 Dokuments 1
Kontaktpersona Irina Samule, 20371902
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 09.09.2022., 10:00
Iepirkuma stadija
Atpakaļ