Iepirkumi

Līguma priekšmets Divu liftu saziņas līdzekļu uzstādīšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā
ID DPSATC 2022/25
Iepirkuma apraksts Divu liftu saziņas līdzekļu uzstādīšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā
Pievienotais dokuments 1 Dokuments 1
Kontaktpersona Irina Samule, 20371902
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.09.2022., 10:00
Iepirkuma stadija
Atpakaļ