Iepirkumi

Līguma priekšmets Svētku noformēšanas preču piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
ID DPSATC 2022/27
Iepirkuma apraksts Svētku noformēšanas preču piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
Pievienotais dokuments 1 Dokuments 1
Kontaktpersona Ludmila Millere, 65432176
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.09.2022., 11:00
Iepirkuma stadija
Atpakaļ