Iepirkumi

Līguma priekšmets Divu liftu atkārtotās tehniskās pārbaudes veikšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā
ID DPSATC 2022/28
Iepirkuma apraksts Divu liftu atkārtotās tehniskās pārbaudes veikšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā
Pievienotais dokuments 1 Dokuments 1
Pievienotais dokuments 2 Dokuments 2
Kontaktpersona Irina Samule, 20371902
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.10.2022., 10.00
Iepirkuma stadija
Atpakaļ