Iepirkumi

Līguma priekšmets Lifta durvju fotoelementa vādu ķēdes piegāde un uzstādīšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā
ID DPSATC 2022/30
Iepirkuma apraksts Lifta durvju fotoelementa vādu ķēdes piegāde un uzstādīšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajā centrā
Pievienotais dokuments 1 Dokuments 1
Pievienotais dokuments 2 Dokuments 2
Kontaktpersona Irina Samule, 20371902
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 24.10.2022., 10:00
Iepirkuma stadija
Atpakaļ