Iepirkumi

Līguma priekšmets Apbedīšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
ID DPSATC 2022/34
Iepirkuma apraksts Apbedīšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
Pievienotais dokuments 1 Dokuments 1
Kontaktpersona Irina Samule, 20371902
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.11.2022., 10:00
Iepirkuma stadija Pārtraukts, sakarā ar nepieciešamību veikt izmaiņas tehniskajā specifikācijā
Atpakaļ