Iepirkumi

Līguma priekšmets Profesionālā dārzeņu griezēja piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
ID DPSATC 2014/5
Iepirkuma apraksts Profesionālā dārzeņu griezēja piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
Pievienotais dokuments 1 Dokuments 1
Pievienotais dokuments 2 Dokuments 2
Pievienotais dokuments 3 Dokuments 3
Pievienotais dokuments 4 Dokuments 4
Kontaktpersona Saimniecības vadītāja Irina Samule
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 21.08.2014.
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 01.09.2014.
Iepirkuma stadija Pārtraukts
Atpakaļ