Iepirkumi

Līguma priekšmets Veļas mazgāšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
ID DPSATC 2014/7
Iepirkuma apraksts Veļas mazgāšanas pakalpojumi
Pievienotais dokuments 1 Dokuments 1
Pievienotais dokuments 2 Dokuments 2
Kontaktpersona Irina Samule
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 05.11.2014.
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 19.11.2014.
Iepirkuma stadija Pabeigts. Uzvārētājs SIA "Polimers". Līgumcena 8066,64
Atpakaļ