Iepirkumi

Līguma priekšmets Apbedīšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
ID DPSATC 2014/8
Iepirkuma apraksts Apbedīšanas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
Pievienotais dokuments 1 Dokuments 1
Pievienotais dokuments 2 Dokuments 2
Kontaktpersona Irina Samule
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 13.11.2014.
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 25.11.2014.
Iepirkuma stadija Pabeigts. Uzvārētājs SIA
Atpakaļ