Iepirkumi

Līguma priekšmets Medikamentu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
ID DPSATC 2014/10
Iepirkuma apraksts Medikamentu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
Pievienotais dokuments 1 Dokuments 1
Pievienotais dokuments 2 Dokuments 2
Pievienotais dokuments 3 Dokuments 3
Kontaktpersona Irina Samule
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 01.12.2014.
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.12.2014
Iepirkuma stadija Pabeigts. Uzvārētājs AS "Recipe Plus". Līgumcena 21185,90 EUR
Atpakaļ