Iepirkumi

Līguma priekšmets Puķu stādu piegāde Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
ID
Iepirkuma apraksts
Pievienotais dokuments 1 Dokuments 1
Pievienotais dokuments 2 Dokuments 2
Kontaktpersona
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.05.2016. plkst. 1
Iepirkuma stadija
Atpakaļ