Iepirkumi

Līguma priekšmets Daugavpils pensionāru sociālas apkalpošanas teritoriālā centra remonta un uzturēšanas pakalpojumu sniegšana
ID
Iepirkuma apraksts Daugavpils pensionāru sociālas apkalpošanas teritoriālā centra remonta un uzturēšanas pakalpojumu sniegšana
Pievienotais dokuments 1 Dokuments 1
Pievienotais dokuments 2 Dokuments 2
Kontaktpersona Irina Samule, 20371902
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.07.2016., plkst.
Iepirkuma stadija
Atpakaļ