Iepirkumi

Līguma priekšmets Ziedu pārdošana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
ID
Iepirkuma apraksts Ziedu pārdošana Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālajam centram
Pievienotais dokuments 1 Dokuments 1
Pievienotais dokuments 2 Dokuments 2
Kontaktpersona
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā
Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.12.2016. 10:00
Iepirkuma stadija Pabeigts
Atpakaļ