Administratīvā personāla un speciālistu pieņemšanas laiks un kontaktinformācija

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra

DARBINIEKU PIEŅEMŠANAS LAIKS:

 

Nr.p.k

Darbinieka vārds, uzvārds, amats

Pieņemšanas:

Kontaktinfor-mācija saziņai

diena

laiks

1.

Gaļina Ļipovskaja

DPSATC vadītāja

Trešdienās

14.00 – 16.00

t. 20389694

2.

Inna Titova

Sociālās struktūrvienības vadītāja

Pirmdienās,

Trešdienās,

Piektdienās

11.00 – 12.00

t. 26956336

Otrdienās;

ceturtdienās

15.00 – 16.00

3.

Valentīna Kuzņecova

Vecākais sociālais darbinieks

Pirmdienās,

Trešdienās,

Piektdienās

15.00 – 16.00

t. 22317929

Otrdienās;

ceturtdienās

11.00 – 12.00

4.

Anna Vorobjova

Ārsta palīgs

Pirmdienās,

Trešdienās,

14.00 – 15.00

t. 26827197

Piektdienās

10.00 – 11.00

5.

Natālija Aleiņikova

Sociālā aprūpētāja

Pirmdienās,

Trešdienās,

14.00 – 15.00

t. 26406402

Piektdienās

10.00 – 11.00

6.

Gaļina Jevsejeva

Sociālā aprūpētāja

Pirmdienās,

Trešdienās

10.00 – 11.00

t. 26839311

Piektdienās

14.00 – 15.00

7.

Olga Kiseļova

Sociālā rehabilitētāja

Otrdienās,

Piektdienās

14.00 – 15.00

t.22841513

8.

Vladimirs Mikuckis

Jurists

Katra mēneša
2. un 4. piektdiena

8.00 – 9.00

t.26334435

9.

Vitālijs Novickis

Ārsts

Piektdienās

16.00 – 18.00

t.28879899

10.

Daniils Lukjanovs

Fizioterapeits

Otrdienās

Ceturtdienās

 

8.30 – 9.30

 

t.22347145

 

 

11.

Ludmila Millere

Galvenā grāmatvede

Alla Stoļarova

Grāmatvede

Svetlana Bogdanova

Grāmatvede

Katru darba dienu

(no pirmdienas līdz piektdienai

8.00 – 12.00

13.00 16.30

t. 20381245

t. 65432176

12.

Irina Samule

Sagādes struktūrvienības vadītāja

Ceturtdienās

11.00 – 12.00

t. 20371902

13.

Juris Liepiņš

Saimniecības vadītājs

Piektdienās

11.00 – 12.00

t. 20371901

14.

Anna Timofejeva

Kultūras pasākumu organizatore

Trešdienās

11.00 – 12.00

t. 20522154

15.

Tatjana Kapustina

Vecākā pavāre

Otrdienās

10.00 – 11.00

t. 20389681

           

 

DPSATC vadītāja Gaļina Ļipovskaja pieņem apmeklētājus pēc iepriekšējās pieteikšanas (pirms pieņemšanas dienas) pie sekretāres (no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.30), vai zvanot pa tālr. 65432176