Administratīvā personāla un speciālistu pieņemšanas laiks un kontaktinformācija

Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra

DARBINIEKU PIEŅEMŠANAS LAIKS:

 

Nr.p.k

Darbinieka vārds, uzvārds, amats

Pieņemšanas:

Kontaktinfor-mācija saziņai

diena

laiks

1.

Gaļina Ļipovskaja

DPSATC vadītāja

Trešdienās

14.00 – 16.00

t. 20389694

2.

Inna Titova

Sociālās struktūrvienības vadītāja

Pirmdienās,

Trešdienās,

Piektdienās

13.00 – 14.00

t. 26956336

Otrdienās;

ceturtdienās

15.00 – 16.00

3.

Valentīna Kuzņecova

Vecākais sociālais darbinieks

Pirmdienās,

Trešdienās,

Piektdienās

15.00 – 16.00

t. 22317929

Otrdienās;

ceturtdienās

11.00 – 12.00

4.

Aļona Agafonova

Sociālais darbinieks

Pirmdienās,

Trešdienās,

14.00 – 15.00

t. 28329584

Piektdienās

14.00 – 15.00

5.

Anna Vorobjova

Ārsta palīgs

Pirmdienās,

Trešdienās,

14.00 – 15.00

t. 26827197

Piektdienās

13.00 – 14.00

6.

Natālija Aleiņikova

Sociālā aprūpētāja

Pirmdienās,

Trešdienās

14.00 – 15.00

t. 26406402

Piektdienās

10.00 – 11.00

7.

Gaļina Jevsejeva

Sociālā aprūpētāja 

                                Pirmdienās,

                                 Trešdienās,

                                 Piektdienās

                  10.00 - 11.00

 

                   14.00 - 15.00

                                          t. 26839311
                 7.

Karolina Papsuja

Sociālā aprūpētāja

                                 Pirmdienās,

                                 Trešdienās 

 

                                 Piektdienās

                   11.00 - 12.00

 

 

                   13.00 - 14.00

                                           t. 26688143
                8.

Anželika Ludāne

Sociālā rehabilitētāja

                                Otrdienās,

                               Piektdienās

                   14.00 - 15.00                                            t. 26904536
                     9.

Marija Gricaka

Sociālā rehabilitētāja

                                 Pirmdienās,

                                 Trešdienās

                    14.00 - 15.00                                            t. 28115987

10.

Vladimirs Mikuckis

Jurists

Katra mēneša
2. un 4. piektdiena

8.00 – 9.00

t.26334435

11.

Vitālijs Novickis

Ārsts

Piektdienās

16.00 – 18.00

t.28879899

12.

Svetlana Jeršova

Fizioterapeite

Otrdienās

Ceturtdienās

 

8.30 – 9.30

 

t.29361204

 

 

13.

Ludmila Millere

Galvenā grāmatvede

Alla Stoļarova

Grāmatvede

Svetlana Bogdanova

Grāmatvede

Katru darba dienu

(no pirmdienas līdz piektdienai

8.00 – 12.00

13.00 16.30

t. 20381245

t. 65432176

14.

Irina Samule

Sagādes struktūrvienības vadītāja

Ceturtdienās

11.00 – 12.00

t. 20371902

15.

Juris Liepiņš

Saimniecības pārzinis

Piektdienās

11.00 – 12.00

t. 20371901

16.

Anna Timofejeva

Kultūras pasākumu organizatore

Trešdienās

11.00 – 12.00

t. 20522154

17.

Tatjana Kapustina

Vecākā pavāre

Otrdienās

10.00 – 11.00

t. 20389681

           
           

 

DPSATC vadītāja Gaļina Ļipovskaja pieņem apmeklētājus pēc iepriekšējās pieteikšanas (pirms pieņemšanas dienas) pie sekretāres (no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.30), vai zvanot pa tālr. 65432176