Iekšējās kārtības noteikumi

Centrā izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi klientiem, šeit ir izveidojies noteikts režīms. Centra vadītājs izveido koleģiālo padomdevēju institūciju (centra padome). Padomes sastāvā ir klienti, darbinieki un klientu radinieki. Padomes mērķis ir veicināt sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un sekmēt centrā dzīvojošo personu tiesību un pienākumu ievērošanu, interešu aizstāvību un konfliktu risināšanu starp klientiem un personālu.